Валута
BGN
 • EUR
 • BGN
Меню
Профил
Език

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.capanica.bg

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. Използването на www.capanica.bg  от потребителите ги обвързва автоматично  с правилата на настоящите Общи условия, с които потребителите се съобразяват за цялото време на ползването на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.  Преди финализиране на електронната заявка за покупка, слагайки отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, същите се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия. В противен случай не може да се направи поръчка.

2. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

3. Цените на стоките, поместени в www.capanica.bg, са посочени в български лева с ДДС.

4. www.capanica.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели или с визуална разлика между показаната снимка и действителния продукт (разлика в габарити, разлика в цвят), като www.capanica.bg не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

5. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.capanica.bg,  представляват публично предложение по смисъла на чл.291 от ТЗ.

6. След поставяне на отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Кошница”. Това ще се счита за потвърждение на поръчката и за сключен договор за доставка.

7. www.capanica.bg не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.

7.1 www.capanica.bg си запазва правото да предлага на потребителите си изпълънен дизайн по идея на клиент, освен ако автора на дизайна изрично не е заявил несъгласие за това.

8. Цената на готовия продукт се калкулира от дизайнера "Направи твой дизайн“. Ако има промяна в цената www.capanica.bg е задължен да уведоми потребителя в рамките на 24 часа от постъпването на поръчката. За всички останали продукти на сайта, цените са посочени.

9. www.capanica.bg може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са налични. Потребителят ще бъде уведомен за това по електронна поща или телефон.

10. Заплащането на избраните продукти от потребителите може да се извършва чрез:

А) разплащане в брой при доставка (чрез наложен платеж)

Б) виртуален ПОС терминал,

В) по банков път ( платежно нареждане ),

Г) При поръчка на пратка с услуга за доставка до автомат на BOX NOW, пратката се заплаща само чрез банкова карта. Това може да се случи на момента при поръчване или чрез отложено плащане/плащане при получаване през линк. Този линк ще получите по VIBER/SMS и e-mail когато пратката е изпратена.

11. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП потребителя няма право да връща стоки, изработени по индивидуална поръчка на потребитела или съобразно неговите индивидуални изисквания.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

33. Информация относно упражняване правото на отказ от договора(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата  или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (уебсайт:www.capanica.bg; електронен адрес: office@capanica.bg).  Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП)

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

 

До „Кей Дизайн“ ЕООД, гр. София, ул. „Златна Добруджа“ №18 , тел. телефон: 0877 999 581, електронен адрес: office@capanica.com

 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………………………………….……………………………..

 

Поръчано на*/получено на*: …………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………………..

 

 

Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………………………………………………………………

 

НЕРЕДНОСТИ, ВРЪЩАНЕ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 

12. www.capanica.bg не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:

 • Некачествено изображение в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
 • Неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез бланката „Направи твой дизайн”.
 • Както и други, неизброени подробно.

13. www.capanica.bg се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:

 • Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
 • Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
 • Чрез отстъпка при избор на артикул.
 • Чрез връщане на сумата, платена по договора.

14. Поправката на нередностите от www.capanica.bg става в 15 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.

15. Оценката за произхода на нередността по готовия продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.

16. Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от www.capanica.bg по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай www.capanica.bg има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.

17. Продукти изработени по проект на клиента, различаващи се, от който и да е качен на нашия сайт продукт, не подлежат на замяна за размер и не подлежат на връщане от страна на клиента за сметка на  www.capanica.bg. 

18. www.capanica.bg запазва правото си да откаже изпълнението на изпратена поръчка към сайта и да не я изпълни при условия:

 • Когато клиента отказва да съдейства на служители на сайта при уточнение на размери, дизайни, видове стока и други.
 • Когато желаният продукт не отговаря на българското законодателство или представлява обида за трета страна.
 • Когато желаният продукт подлежи на авторски права на трета страна, която би имала претенции към сайта.
 • При всички неописани ситуации, когато сайтът смята, че условията по договора няма да бъдат спазени от страна на клиента. 

В този случай, www.capanica.bg ще изпрати своят отказ по имейл, телефонно обаждане или друг вид кореспонденция. Сайтът не носи отговорност за пропуснати ползи от страна на клиента и не държи обяснение за своят отказ. 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт – http://capanica.bg.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт, ни пращате имейл или направите поръчка на наш продукт, ние съхраняваме данните Ви за период от 360 дни, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

След изтичане на този период, ние Анонимизираме вашите данни, което означава, че всяко текстово поле съдържащо лични данни ще бъде заменено с "GDPR-ДД-ММ-ГГГГ", където ДД-ММ-ГГГГ е настоящата дата. ID-та и IP адреси ще бъдат изтрити.

 

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и телефон за 360 дни от датата на вашата поръчка.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или предоговорени задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги ePay и Пощенска банка ,

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката - СПИДИ АД и Еконт експрес ООД и BOX NOW.

– нашия счетоводител.

 

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни след 30 дни от нея. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

 

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.

Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

 

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт.

Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR.

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от нашата система на сайта.

Данните съхраняваме за период от 360.

 

 

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Свържете се с нас по един от следните начини:

 • По телефон – 0877 999 581 – Кей Дизайн ЕООД
 • По имейл – office@capanica.bg
 • Адрес – София, ул. Златна Добруджа 18

 

ИЗМЕНЕНИЯ

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.capanica.bg без уведомяване на потребителите. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.  www.capanica.bg не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на Общите условия.